Mandor blir gubbe. Anordnar fest. Klagar på ungdomar.

Tack för deltagande i min trevliga fest.